Valorificarea uleiului alimentar uzat

Uleiurile purificate sunt transformate în biodiesel, un combustibil ecologic.
Biodieselul este un biocombustibil sintetic lichid care se obține din lipide naturale , ca uleiuri vegetale sau grăsimi animale, noi sau folosite, prin procese industriale de esterificare și trans-esterificare. Se poate folosi în substituirea totală sau parțială a petro-dieselului.
Biodieselul poate să se amestece cu motorină care provine din rafinarea petrolului în diferite cantități. Se folosesc abrevieri potrivit procentajului de biodiesel din amestec: B100 în cazul folosirii de 100% biodiesel sau notații ca B5, B15 sau B30 unde numărul indică procentajul de volum biodiesel din amestec.
Impactul ambiental și consecințele sociale din previzibila producție și comercializare masivă, în special în țările în curs de dezvoltare sau în lumea a treia, este obiectul discuției între specialiști și diferiți agenți sociali, guvernamentali și internaționali.
Carburanții biodiesel sunt o alternativă ecologică la motorină, fiind cu mult mai puțin poluanți, dar oferă și avantajul că pot fi produși din mai multe surse regenerabile, principala modalitate folosită fiind uleiurile vegetale.

clean diesel