Search
Termenii și condițiile de utilizare a Bibliotecii cu filme și cărți a Asociației S.T.U.P.

Documentul „Termenii și condițiile de utilizare a Bibliotecii cu filme și cărți a Asociației S.T.U.P.” (denumit în continuare „Termeni și condiții”) stabilește termenii și condițiile aplicabile în vederea utilizării conținutului bibliotecii cu filme și cărți (Biblioteca S.T.U.P.) pusă la dispoziție publicului larg de Asociația S.T.U.P. (Social Trading Urban Place).

1. Prevederi cu caracter general
Biblioteca Asociației S.T.U.P. are ca scop răspândirea educației ecologice și a respectului față de mediu, conștientizarea combaterii și controlului poluării prin reducerea deșeurilor și depozitarea lor conform standardelor ecologice, dar și promovarea alimentației sănătoase, a utilizării eficiente a resurselor și responsabilității sociale.

2. Acceptare termeni și condiții
Asociația S.T.U.P. furnizează produse și servicii gratuite către orice persoană fizică sau juridică dornică să își dezvolte capacitatea de înțelegere a mediului și a problemei poluării, dar și care dorește să acumuleze cunoștințe despre alimentația sănătoasă, utilizarea eficientă a resurselor și despre ce presupune responsabilitatea socială.
Biblioteca S.T.U.P. este un produs de informare, iar utilizator/beneficiar al bibliotecii va deveni oricine care completează Fișa de Împrumut (Anexă) și este de acord cu termenii și condițiile impuse prin oferirea datelor cu caracter personal și semnătură.

2.1. Utilizare produse – cărți
Cărțile aflate în tutela Bibliotecii S.T.U.P. se pot împrumuta gratuit pentru o perioadă de 14 zile calendaristice (lucrătoare).
Cărțile pot fi utilizate în același regim ca al unei biblioteci clasice și anume, în scopul lecturii, al documentării și cercetării academice, profesionale sau personale.

2.2. Utilizare produse – filme
Toate filmele, documentarele sau orice alt tip de informație video nu va fi distribuită acasă. Acest tip de produse se pot vizualiza la sediu sau în spații organizate și programate împreună cu Asociația S.T.U.P. Accesul la acestea va fi gratuit, la fel ca în cazul cărților.
Informațiile extrase din filmele, documentarele sau orice alt tip de informație video pot fi folosite în scopul documentării și cercetării academice, profesionale sau personale.

3. Condiții împrumut
Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de un împrumut cu condiția să accepte completarea Fișei de împrumut. Aceasta conține informații personale la care nu au acces decât membrii Asociației S.T.U.P. Fișa de împrumut conține numele și prenumele, date din cartea de identitate (zi, lună, an naștere, serie, nr, CNP), adresa de domiciliu, adresa de e-mail și profesia (opțional).
Termenul de împrumut este de două săptămâni (14 zile lucrătoare). Pentru fiecare carte împrumutată, cititorul are datoria de a scrie o mică recenzie (minimum 3 fraze) în care să precizeze de ce a ales cartea, ce i-a plăcut, dacă a fost influențat cumva în urma lecturării, ș.a.

4. Politica de confidențialitate
Completarea Fișei de Împrumut implică acceptul persoanei în cauză ca datele acesteia să fie păstrate și prelucrate de Asociația S.T.U.P. Prelucrarea datelor de confidențialitate presupune ca acestea să fie luate în considerare ca „material informativ” pentru:
-crearea unor baze de date în scopul realizării de rapoarte statistice;
-informarea despre evenimentele viitoare ale Asociației S.T.U.P. sau ale partenerilor;
-informarea despre noi titluri apărute pe rafturile Bibliotecii S.T.U.P.;
-răspunsuri adresate acestuia în cazul unor cereri;
-promovarea produselor și serviciilor oferite pe paginile web, respectiv pe paginile de Facebook ale Asociației S.T.U.P.
În ceea ce privește confidențialitatea, aveți dreptul să solicitați:
– informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;
-rectificarea/actualizarea/blocarea/ștergerea datelor la cerere în mod gratuit (vi se elimină orice șansă de a mai realiza împrumuturi sau orice alte beneficii – în cazul exprimării dorinţei de blocare sau ştergere a datelor).
Asociația S.T.U.P. își rezervă drepturile de a refuza transformarea în date anonime a datelor cu caracter personal.

5. Restricții și obligații
-Respectarea programului de funcționare al bibliotecii;
-Este interzis împrumutul în numele unei alte persoane;
-Prezentarea cărții de identitate este obligatorie la realizarea oricărui împrumut;
-Verificarea stării publicațiilor trebuie verificată în prealabil. Dacă sunt observate deteriorări ale cărții trebuie semnalate unei persoane autorizate ale Asociației S.T.U.P.;
-Este interzisă deteriorarea cărților prin subliniere, diverse însemnări, rupere sau oricare alte procedee. Se pedepsește conform sancțiunilor stabilite de Asociația S.T.U.P.;
-Este interzisă scanarea sau publicarea cărților pe diverse site-uri fără acordul Bibliotecii S.T.U.P.;
-Pierderea sau distrugerea publicațiilor este penalizată prin recuperarea fizică (plată) a unor publicații identice.
-Este interzisă transmiterea cărților către alte persoane.

6. Diverse
Biblioteca Asociației S.T.U.P. se poate asocia cu oricare alta bibliotecă cu aceeași tematică și preocupare. Cărțile aflate în custodia acesteia pot fi împrumutate de alte biblioteci (partenere) doar în cazul în care poate primi același număr de cărți în schimb. Perioadele de schimb de cărți vor fi negociate în momentul solicitării.
Biblioteca S.T.U.P. poate modifica oricând aceste prevederi. În cazul în care vor apărea modificări se vor trimite notificări către persoanele aflate în baza de date, dar fiecare dintre acestea au obligația de a verifica eventualele schimbări înainte de a realiza un împrumut.