Scopul colectării și reciclării uleiului alimentar uzat:

Colectarea deşeurilor are ca scop protejarea mediului şi economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părţilor recuperabile.
Prin recuperare se înţelege extragerea din deşeuri a resurselor care pot fi refolosite. Recuperarea poate fi făcută prin reciclare, reutilizare, regenerare sau orice alt proces de extragere a materiilor prime auxiliare. Poate fi recuperată atât partea materială, cât şi cea energetică. Materialele pot fi refolosite pentru a produce noi bunuri, iar energia poate fi convertită în energie electrică. Ca şi în cazul eliminării, recuperarea trebuie făcută fără a periclita sănătatea oamenilor şi fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu.
Uleiurile folosite la prăjire nu sunt îndreptate către lanţurile de hrănire animalieră.

Biocombustibilii produși din deșeuri și reziduuri au un impact scăzut asupra mediului, nu influențează prețurilor alimentelor și nu înlocuiesc alte culturi sau păduri.