Scopul colectării și reciclării uleiului alimentar uzat:

Colectarea deşeurilor are ca scop protejarea mediului şi economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părţilor recuperabile. Prin recuperare se înţelege extragerea din deşeuri a resurselor care pot fi refolosite. Recuperarea poate fi făcută prin reciclare, reutilizare, regenerare sau orice alt proces de extragere a materiilor prime auxiliare. Poate fi recuperată atât partea materială, cât şi […]

Proiectul Uleiosul

Proiectul Uleiosul este un proiect pilot de colectare urbană a uleiului alimentar și a grăsimilor alimentare de uz casnic, colectare ce urmează a se face cu ajutorul cargo bike-urilor. Proiectul se adresează persoanelor fizice din Municipiul București.

Știați că:

Uleiurile alimentare uzate intră în categoria poluanților prezenți în apă și sol. Prin activitatea noastră de colectare a uleiului alimentar uzat încercăm să contribuim atât la conștientizarea efectelor nocive ale uleiului alimentar uzat cât și la eliminarea acestora.

Valorificarea uleiului alimentar uzat

Uleiurile purificate sunt transformate în biodiesel, un combustibil ecologic. Biodieselul este un biocombustibil sintetic lichid care se obține din lipide naturale , ca uleiuri vegetale sau grăsimi animale, noi sau folosite, prin procese industriale de esterificare și trans-esterificare. Se poate folosi în substituirea totală sau parțială a petro-dieselului. Biodieselul poate să se amestece cu motorină […]

Colectare ulei uzat persoane fizice

Utilizatorii casnici sunt printre cei mai mari generatori de ulei alimentar uzat, o mare parte din această cantitate ajungând în rețelele de canalizare ale orașelor, iar ulterior în sol și apă. Printre efectele nocive ale uleiului alimentar uzat aruncat la chiuvetă putem enumera: • corodarea și înfundarea țevilor de canalizare, costurile de întreținere și curățare […]