De ce colectare și reciclare?

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei umane.
Deşeurile de grăsimi și ulei alimentar nu numai că dăunează mediului înconjurător si omului, dar și depunerea acestora pe pereții sistemului de canalizare provoacă obturări regulate, efecte urât mirositoare, coroziune mai rapidă a țevilor de scurgere și au influență negativă asupra funcționării stațiilor de epurare și duce până la blocarea și distrugerea acestora. Frecvența de curățire și întreținere a stațiilor de epurare, pompare, țevi și sistemul de canalizare crește de până la cinci ori decât ciclul normal. Aceasta duce la o creștere enormă a costurilor asupra comunităţii, ceea ce în final ne afectează pe noi toți.
Eliminarea acestor efecte nefavorabile este posibilă dacă aceste deșeuri sunt colectate, tratate , filtrate și reintroduse în circuitul economic sub altă formă.

sistem canalizare